पथरी वडा नं. ४ मा युवा युवतीलाई एसी फ्रिज मेकानिक ट्रेनिङ