Parivartanka lagi aafai agrasar hunuparchha

परिवर्तनका लागि आफै अग्रसर हुनुपर्छ