कोभिड १९ महामारीको कारण बन्दाबन्दीको समयमा भएगरेका क्रियाकलापहरुको संक्षिप्त झलक

कोभिड १९ महामारीको कारण बन्दाबन्दीको समयमा भएगरेका क्रियाकलापहरुको संक्षिप्त झलक

१.३ मर्यादित रोजगारी

१.३.१. नियमित बैठक सञ्चालन र प्रगति समिक्षा

गत चैत्र महिनामा आयोजना गरिएका कार्यान्वयन सहयोग मिसनको बैठकहरुमा सहभागि भई समृद्धि आयोजना अन्तरगत भएगरेका क्रियाकलापहरु माथि समिक्षा गरियो र यो विषम परिस्थितिमा पनि गर्नै पर्ने क्रियाकलापहरुको छनोट गरी समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउने सहमति भयो । यही अवधिमा तालिमपछि प्रशिक्षार्थीहरुसँग प्रत्यक्ष भेट गरी ३ महिने रोजगारीबाट भएको आयको रुजु गरी २६ वटा तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरुको तेश्रो किस्ता भुक्तानीका लागि आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा सिफारीस गर्ने काम भएको छ । यस अवधिमा विद्युतीय माध्यमबाट आयोजनाको समसामयिक विषयहरुमा छलफल गर्न आयोजित द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरुमा सहभागी हुँदै आएको छ । यस अवधिमा तालिम पछिको ६ महिना अवधिमा ग्राजुयटहरुले गरेको रोजगारीको विवरण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट विद्युतीय प्रणाली प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यस प्रतिवेदन माथि समृद्धि हेल्भटास नेपालका कर्मचारीहरुबाट समिक्षा गर्ने र त्यसमा भएका अस्पष्टताहरु हटाउने काय सम्पन्न भयो ।   

१.३.२. सम्कर्प, समन्वय र सहजीकरणका कार्यहरु

तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई समय मै प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न अभिप्रेरित गर्ने, त्यस सम्वन्धमा उठेका सवालहरु माथि स्पस्ट पार्ने, आवश्यकता अनुसार पुन कुराकानी र छलफलहरु गर्ने, डाटावेस प्रयोग सम्वन्धमा भएका अस्पष्टताहरु हटाउने र यथार्थ विवरण तथा सूचनाहरु समेटेर विद्युतीय डाटावेस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने कामहरु भयो । यस अवधिमा तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँगको सम्झौता अवधि थप गर्न आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय र सेवा प्रदायक संस्थाहरु बीचमा सहजीकरणको कार्य गरियो । थप भएको समयसिमा मुताविक कार्य सम्पन्न गर्नको लागि तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई झकझक्याउने कार्य भयो । फलस्वरुप उनीहरुबाट विद्युतीय माध्यमबाट रोजगारीको तथ्याङ्क तथा सूचना सङ्कलन गरी समयमै प्रतिवेदन पेश गर्ने काम भएको छ ।

१.३.३. मापडण्ड तयारीका कार्यहरु

व्यावसायिक सीप तालिमको दोश्रो लट र औद्योगिक प्रशिक्षण तालिमको पहिलो मोडल अन्तरगत प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरुको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नका लागि मापदण्डको विस्तृतीकरण गरी त्यसको दस्तावेजीकरण गर्ने काम भएको छ भने यसको अनुमोदनका लागि सम्वन्धित पक्षसमक्ष पेश गरिएको छ । पहिलो लटको तालिम समापनपछि किभिन्न समयमा भएका समिक्षा र उठान भएका सवालहरुलाई समेटेर व्यावसायिक सीप तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन निर्देशिकाको पहिलो संशोधनको प्रारुप तयार गर्ने र औद्योगिक प्रशिक्षण तालिमको पहिलो मोडलको तालिम कार्यान्वयन तथा अनुगमन निर्देशिकाको अन्तिम प्रारुप तयार गर्ने काम भएको छ । यी दुवै निर्देशिकाहरुलाई नेपाली भाषामा रुपान्तरण गर्ने काम पनि हुँदै गरेको छ ।

कोभिड–१९ को कारण सिर्जना हून गएको विषम परिस्थितिका कारण तोकिएको समयावधिभित्र भौतिक रुपमा कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई तालिम पुरा गरेका युवाहरुको तालिम पछिको ६ महिना अवधिको रोजगारीको अवस्था रुजु गर्नुपर्नेमा बन्दाबन्दीको कारण सो हुन नसकेकोले उपलव्ध प्रविधिको सहायतामा विद्युतीय माध्यमबाट रोजगारीको रुजु गर्ने निचोडमा आयोजनाको व्यवस्थापन पक्ष र हेल्भेटास नेपालको व्यवस्थापन पक्ष पुगेकाले तद् अनुरुपको निर्देशिका जारी गर्न आवश्यक देखियो । यसको औचित्यलाई मध्यनजर गरेर विद्युतीय माध्यमबाट ग्राजुयटको ६ महिनाको आय रुजु गर्नको लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गर्ने र त्यसलाई आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयबाट स्वीकृत गर्ने काम भएको छ । उक्त निर्देशिका मुताविक समृद्धि हेल्भेटास नेपालको विद्युतीय डाटावेस प्रणालीमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यस कार्य गर्नका लागि कार्यान्वयनमा रहेको मौजुदा निर्देशिकालाई अद्यावधिक गरिएको छ । 

यसका साथै मर्यादित रोजगारीको कार्यक्रमसँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त हुने महत्वपूर्ण सुझावहरु र गुनासोहरुलाई समेट्ने र त्यसलाई उपयुक्त हिसावले सम्वोधन गर्नका लागि संक्षिप्त आकारको निर्देशिकाको प्रारुप तयार गर्ने काम हुँदैछ । तालिमको गुणस्तरमा समयानुकुल सुधार गर्दै जानु पर्ने तर केही तालिमको पेसागत मापडण्ड नभएको अवस्थामा श्रम बजारको माग राम्रो रहेका तह-१ का नाैवटा पेसाहरु- बेकरी, भवन र‌ङ्गराेगन, कम्प्युटर मर्मत तथा सम्भार प्राविधिक, इण्डियन कुक, निर्माण सिकर्मी, पूर्व बाल विकास सहजकर्ता, फेसन डिजाइन, औद्योगिक विद्युतीकरण र रेफ्रिजिरेसन तथा एयरकण्डिसन सहायक प्राविधिक विषयको पेसागत गुणस्तरको मापदण्डहरुको प्रारुप तयार गर्ने काम भएको छ भने यससँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल गरी यसलाई अन्तिम रुप दिन काम बाँकि रहेको छ ।

१.३.४. तालिम सामाग्रीहरु तयारीको कार्य

सीप तालिमको पाठ्यक्रममा उल्लेखित ड्यूटी र टास्कमा तय गरिएका ज्ञान तथा सीपहरु सिकारुको तहसम्म प्रभावकारी रुपमा पुर्याउनका लागि यस अघि उपलव्ध नभएका आलुमिनियम फेव्रिकेटर, मोटरसाइकल सर्भिस मेकानिक, निर्माण सिकर्मी र पुर्व बाल विकास सहजकर्ता विषयको तालिम सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न औजार तथा उपकरणहरुको चित्रपट (फ्लिप फाइल) को प्रारुप तयार गरिएको छ ।  यसलाई सम्वन्धित विषय विशेषज्ञको रायसुझाव लिएर अन्तिम रुप दिन भने बाँकि नै छ ।

सीप तालिम लिएका युवाहरुलाई स्वरोजगारी तर्फ आकर्षित गर्न र एक दिने व्यावसायिक उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने र स्वरोजगारीमा जान चाहने युवाहरुलाई कसरी व्यवसाय शुरु गर्ने भन्ने सीप प्रदान गर्न आवश्यक देखिएकाले हेल्भेटास नेपालले यस अगाडि प्रयोग गर्दै आएको तत् सम्बन्धि उद्यमशीलता विकासको प्योकजलाई संक्षेपीकरण गरेर गरेर ३ दिनको प्याकेज बनाउने काम भएको छ । सङ्कलन तथा लेखन कार्य सकिएर यसको पुनरावलोकनको कार्य भइरहेको छ ।  

महिला प्रशिक्षार्थीहरुलाई केन्द्रित गरेर उनीहरुको वृत्तिविकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले २ दिने जीवन उपयोगी सीप तालिमको प्याकेज तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ । सीप तालिमको उपस्तितिको उपयुक्त किसिमले अभिलेखीकरण गर्नका लागि क्यालेण्डरको रुपमा हाजीरी रजिष्टरको प्रारुप तयार गर्ने काम भएको छ । यसको प्रयोगले तालिमीको उपस्थिति गर्दा हुन सक्ने कमजोरीहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१.३.५. ज्ञान व्यवस्थापनको कार्य

यस अगाडि सङ्कलन गरिएका सुचना तथा तथ्यांकको आधारमा सफलताको कथा लेख्ने कार्य भएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट आय तथा रोजगारी रुजु गर्ने निर्देशीका बारेमा अनुगमनकर्ताहरु र २९ वटा तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरुको प्रमुख तथा प्रतितिधिहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट कार्यक्रम आयोजना गरी अभिमुखीकरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । मर्यादित रोजगार सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु र त्यसको जवाफको सङ्गालो (एफ्एक्यू) को प्रारुप तयार तयार गर्ने कार्य भएको छ ।